DigiCare ikon

DigiCare - Anhörigstöd

5/5

Förbättra kontakten mellan anhöriga, brukare och personal.

DigiCare ikon

DigiCare - Tillsammans

5/5

Bryta social isolering och ensamhet hos äldre.

Facebook ikon

Facebook

5/5

Facebook är en stor social media plattform.

Instagram logo

Instagram

5/5

Bildbaserad socialt medie.