Visual Schedule Planner icon

Visual Schedule Planner

Kalender med bilder
5/5

Visual Schedule Planner är en kalender med bilder. Man kan koppla händelserna till datum och att de fördelar sig på morgon, dag och kväll. Bilderna som redan finns i appen är tydliga och fungerar för de vanligaste aktiviteterna. Det finns talsyntes till men enbart på engelska.

Categories
  • No categories