Timstock icon

Timstock

Visuell tidnedräknare med lampor som släcks en efter en.
5/5

Timstock är en visuell timer som räknar ner tid med dioder som släcks en efter en. Detta är användbart för barn som har svårt att avgöra hur lång tid exempelvis ”en kvart” är.

Appen passar bra att använda när man ska vänta på något (”om tjugo minuter är det dags att åka”) eller för att visa hur lång tid man ska göra något (”sitt med läxan i tio minuter till så gör vi något annat sedan”). Eftersom den är så visuellt tydlig fungerar den bra även med ganska små barn, från ca tre års ålder. Den är sedan användbar ända tills barnet lärt sig klockan ordentligt, och även längre fram för de som har svårt att planera sin tid eller förstå tidsbegrepp. Jag tror också att den kan fungera bra i lägre årskurser i skolan för att visa hur länge barnen ska hålla på med en viss uppgift innan man går vidare till nästa.

Categories
  • No categories