Nivinav‪i icon

Nivinav‪i

App där man på ett lekfullt sätt kan lära in olika vägar.
5/5

Djuren placeras i staden av barnets föräldrar eller ledare, gärna där man vill att barnet ska öva gå, exempelvis mellan hemmet och skolan. Det gör man enkelt genom att gå rundan som barnets ska gå och trycka på skärmen, man kan lägga ut obegränsat antal djur och när man är nöjd med rundan så kan barnet börja spela.

Tyngdpunkten i appen är ljud och plats-interaktioner därför använder vi komponenterna GPS, kompass och gyro för att höja spelupplevelsen för de synskadade. Den skärmbaserade interaktionen är mest för att föräldrarna ska kunna lägga ut punkter.

Appen är utvecklad i samarbete med Certec LU, Mobile Life SU och Synenhetens personal och barngrupper. Vinnova har varit med och finansierat projeketet. Do-Fi har drivit designprocessen utvecklingen av appen.

Categories
  • No categories