DigiCare ikon

DigiCare – Anhörigstöd

Förbättra kontakten mellan anhöriga, brukare och personal.
5/5

DigiCare Anhörigstöd förbättrar kontakten mellan anhöriga, brukare/patient och personal inom vård och omsorg. Ökad inkludering och förenklad och förbättrad kommunikation. Enklare processtöd för t.ex. bokning av ledsagning, apoteksbeställning m.m. 13 valbara moduler. För äldreomsorg, LSS, socialtjänst, vård och omsorg.

Categories
  • No categories